Verwijzers

Als tandarts kunt u uw patiënten naar Orthopar verwijzen voor Orthodontie.

 

U kunt ons een email sturen naar info@orthopar.be. Gelieve ons ook steeds recente RX foto's te bezorgen.

Voor controles en tandheelkundige behandelingen verwijzen wij naar u terug.

 

Beknopte info over Orthodontie voor de algemene tandarts

 

Dit is bedoeld om u te begeleiden bij de verwijzing van uw patiënten voor orthodontische behandeling en het bepalen van de beste tijdstippen.

 

U bent steeds welkom met uw vragen of opmerkingen, telefonisch op het nummer 016202052 of via email.

 

ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN

Agenesie

tijdig opmerken en eventueel extracties plannen!

Best steeds OPG rond leeftijd 8-9 jaar maken.

 

Surnumeraire elementen meestal mesiodens → extractie

 

Prematuur verlies melkelementen

- oorzaak: cariës/extractie/trauma/resorptie bij doorbraak buurtand (crowding)

 

- gevolg: migratie buurelementen; afhankelijk van soort melktand;

 - II:  weinig gevolgen

 - III: - geen hoektandverbredingsmechanisme meer

  - middenlijnafwijking: verschil BK/OK! :

   BK mediane sutuur verhindert migratie wortels over middenlijn

   OK geen sutuur meer; veel meer middenlijnafwijking!

 - MM: mesialisatie 6 (effect BK> OK !) + in OK distalisatie en rotatie PM

soms verhindert uitgroei antagonist mesialisatie def molaren,

dus soms geen space maintainer nodig

 

- ernst gevolgen afhankelijk van

- crowding/spacing

 - welke tand er verloren gaat

- locale occlusie (overeruptie antagonist kan migratie verhinderen)

- sagittale kaakrelatie (verlies OK bij klasse II; meer inversie onderfront!)

 - relatie lippen met front

- grootte Leeway space (kan ruimte makkelijk teruggewonnen worden?

- tijdstip verlies (hoe vroeger hoe meer effect; vanaf ½ wortelvorming

     opvolger, versnelde doorbraak opvolger dus minder effect)

 

- behandeling:  - extractie van contralateraal element (III OK steeds, BK soms)

- space maintainer plaatsen; maar niet bij iedereen nodig!

       afhankelijk van welke tand/occlusie/tijdstip…

 

Extractie eerste definitieve molaren  (owv cariës, glazuurdefecten)

-best als tweede molaar nog niet doorgebroken is (wachten tot bifurcatie gevormd is); dan maximale migratie en minimale tipping

-effect tipping 7 OK>BK

-extractiediasteem boven gaat vaak volledig spontaan dicht, onderaan geen volledig spontane sluiting (+ PM migreren naar distaal en roteren) dus geen goede occlusie en meestal nog orthodontische behandeling nodig!

 

Persisterende melkelementen steeds extractie zoniet geraakt opvolger vaak

in kruisbeet

 

Ankylose van melkelementen tijdig opmerken en tijdig extractie

CAVE submerged ME !! steeds extractie!

 

Centraal diasteem bovenfront

- niets doen vóór volledige wisseling, meestal spontane sluiting

- soms indien erg groot (elastiekje/2 brackets en chain)

-CAVE  groot centraal diasteem bovenfront  (RX nemen!)

- gewoon spacing?

- vroeger trauma en vertraagde doorbraak incisieven?

 - mesiodens?

 - erg smalle laterale boveninc (of peg shaped)

 - agenesie laterale bovenincisief?

 - frenulum? (frenulectomie steeds pas na de orthodontische

     behandeling want kans op littekenvorming en dan kan het diasteem

     soms niet meer volledig gesloten worden)

 

Ugly duckling (distoversie laterale bovenincisieven)

- normaal fenomeen in intertransitionele fase (wijst op ruimtegebrek

     voorste apicale regio)

- zeker niet behandelen!!

- indien extreem ruimtegebrek bovenhoektanden evt extractie IV voor

     versnelde doorbraak 3

 

Conclusie:

OPG rond 8-9 j: - agenesieën; indien ruimte sluiten → extracties ME plannen

- surnumeraire gebitselementen → extractie

- ligging bovenhoektanden; evt bijsturen door extractie ME

- …

 

OVERZICHT BEHANDELINGSTIJDSTIP VOLGENS GEBITSONTWIKKELING

 

1. Melkgebit  (+/- 3-6 jaar)

 

Meestal geen behandeling nodig tenzij schisis-P of anomalieën; best dr multidisciplinair team behandeld.

Overige (kruisbeten, klasse III) best wachten tot na doorbraak def. 1e bovenmolaren en centrale bovenincieven owv stabiliteit resultaat.

(opm. eventueel bij erg storende dwangbeet de occlusie wat inslijpen)

Bij open beet, mondAH en tonginterpositie best naar NKO-arts doorverwijzen om uit te sluiten dat er een obstructie van de bovenste luchtwegen is want mondAH leidt tot verandering groeipatroon (vergrote onderste gelaatshoogte, steile onderkaak (open groei), terugliggende kin)

 

* Duimzuigen/vingerzuigen

Negatieve gevolgen: - proclinatie bovenfront

   - retroclinatie onderfront

   - open beet (vaak asymmetrisch)

   - smalle bovenkaak

   - soms unilaterale kruisbeet

 

Eerste 5 levensjaren bijna geen irreversiebele schade, na stoppen vaak spontaan herstel, maar afhankelijk van occlusie! (vb kl II +DZ = onderlipinterpositie, kruisbeten worden nog erger …)

In elk geval best stoppen ½ jaar voor doorbraak van definitieve eerste bovenincisieven.

Als ze echt willen en er klaar voor zijn, dan stoppen ze; dus motivatie (foto’s..) en geen apparatuur!

 

 

* Hulpmiddeltjes: - bite-ex

     - handschoen/sok/pyjamamouw toenaaien

     - knuffel/doekje (tijdelijk) wegdoen

   - duimkalender maken en kaartje sturen (na 3-4 md ctr)

     - contract maken/elke week telefoneren als ze nog duimen

     - …

 

2. Eerste wisselfase  (+/- 6-8 jaar)

 

Kruisbeet met dwangbeet

 

Frontaal:

- spatelbijten (min. 3x 10’/d (best na maaltijd=vast moment)

- scheef vlak cementeren

- cris-cros elastieken

- enkele brackets en composietopbeet molaren (1 à 2 md)

 

Lateraal:

- cris-cros elastieken

- uitneembare plaatapp.: expansie BK (+corr front) (6 à 9 md

     waarna retentie)

- vast RPE/snelle sutuurexpansie (2w actief waarna retentie)

 

 

Extreem ruimtegebrek (8 à 10 mm!) met vestibulaire recessies

 

Seriële extracties:

CAVE niet iedereen !! afhankelijk van de occlusie;

- klasse I wel

- klasse II onderaan niet!! onderfront fel nr linguaal+onderlipinterpositie!

- kl III  bovenaan niet!!!

CAVE profiel en diepe beet !

 

Procedure:

1. Extractie III als 2 doorbreken (of verhinderd zijn in eruptie)

2. 6 à 12 md later extractie van de IV (soms ook meteen extr 4

     bijvb uiterst angstige P die onder AA behandeld wordt)

3. Extractie van de 4 (steeds 4 boven, soms 5 onder)

 

 

3. Intertransitionele fase  (+/- 8-11 jaar)

 

Klasse III  (suturen op jonge leeftijd nog erg soepel)

- snelle sutuurexpansie BK en voorwaartse tractie BK (masker van Delaire)

 +/- 1 jaar (nadien evt retentie met klasse III bionator)

- kinkap (groeirichting onderkaak veranderen) minder resultaat

 

Resultaat beperkt, afhankelijk van:

- coöperatie patiënt

- groeiwijze (open/toe groeipatroon)

- hoeveelheid groei !!

 

Na eerste fase afwachten en re-evaluatie groei na enkele jaren: nieuwe teleRX

 

-indien extreme groei onderkaak/groeiachterstand bovenkaak:

verdere behandeling uitstellen tot na groeistop

nadien gecombineerde orthodontische/chirurgische behandeling.

-indien matige discrepantie BK/OK:

enkel orthodontische behandeling: camouflage/compensatie.

 

 

Klasse II met volledige premolaarbreedte disto-occlusie, overjet > 10 mm

Soms al vroeger behandelen want  - psychosociale problemen

     - traumagevaar!

     - grote correctie dus meer tijd nodig

 

Nadeel= lange behandelduur want na correctie kl II nog retentie tot volledige wisseling en vaak nog afwerken met vaste apparatuur.

 

 

4. Begin tweede wisselfase (+/- 11 jaar)

 

Klasse II ½ premolaarbreedte disto-occlusie, overjet ≤ 10 mm

Start na eruptie van 3 of 4, maar niet wachten op volledige wisseling !!

Zoniet is groei ook soms ten einde! (+/- 11 jaar maar grote verschillen!)

 

Voordelen van vroege behandeling:

- betere coöperatie op jongere leeftijd (lagere school>middelbare)

- uitneembare beugel

- optimale groei → snellere correctie

- meteen aansluitend afbehandelen met vaste apparatuur

- gebruik maken van Leeway space

- makkelijkere correctie van disto-occlusie als V BK na V OK wisselt

 

Behandeling:

- functionele fase met bionator (24 u/d) of activator (14u/d) ged 9 à 12 md

- headgear / extracties (afhankelijk van het profiel / hoeveelheid ruimtegebrek)

- tijdens deze periode ook voltooiing van de wisseling dus meteen na functionele

     of extra-orale fase afbehandelen met vaste apparatuur (9 à 12 md);

- totale behandelduur +/- 18 md

 

Mild ruimtegebrek

zeker start vóór verlies V; want V > 5 = LEEWAY SPACE

     →ruimtewinst=non-extractieR/

Onderkaak: - lipbumper (meestal)

  - linguale boog

Bovenkaak: - headgear (meestal)

  - palatale baar

  - labiale boog

 

 

5. Volwassen gebit/volledige wisseling

 

Adolescenten:

- diastemen

- crowding (vaak met extracties op latere leeftijd)

- impacties

- agenesieën: R/ - sluiten; best al tijdig extracties ME plannen!

- openen en later prothetisch herstel

beslissing afhankelijk van occlusie / profiel

 

Volwassen leeftijd:

- tertiaire crowding

- recidief vorige behandeling (meestal owv niet plaatsen spalk)

- owv parodontale problemen

- owv distaal steunverlies →diastemen B-/O-front  + overbelasting

- na groeistop; chirurgie nodig bij: - klasse II met ongunstig profiel

     - klasse III

     - extreme open beet

 

1 OF 2- FASIGE BEHANDELING?

1 fase

+ meer efficiënt?? → kortere behandelduur en lagere kost ?

- meer extracties nodig

- minder coöperatie op oudere leeftijd

 

2 fasen

+ minder extracties nodig

+ minder lange behandeling met vaste apparatuur

+ betere coöperatie en minder coöperatie nodig tijdens tweede fase

      (dan enkel nog VA)

 

 

OVERZICHT BEHANDELINGSTIJDSTIP VOLGENS MALOCCLUSIE / AFWIJKING

 

Klasse I met crowding:

- extreme crowding: 1e wisselfase: seriële extracties  (beperkingen!)

- bij voorkeur 2de wisselfase maar vóór wisseling van de V  (Leeway space)

      → non-extractiebehandeling

- na volledige wisseling meer nood aan extracties

 

Klasse II ½ PB DO, OJ<10mm:

- bij voorkeur 2de wisselfase, na doorbraak 3 / 4 (+/- 11 jaar)

       → eenvoudigere behandeling (losse beugel, coöperatie beter)

- op oudere leeftijd moeilijker (vaste beugel want minder groei en coöperatie)

- na groeistop - compensatie met extracties (afh van profiel)

- in combinatie met micro-implantaten

- chirurgie (afh van profiel)

 

Klasse II 1PB DO, OJ > 10 mm:

- intertransitionele fase (owv trauma, psychologisch..)

     nadeel: lange behandeling : overleggen met ouders!

 

Klasse III:

- bij voorkeur al starten tijdens intertransitionele fase (voorwaartse tractie BK)

     zelfs als later nog chirurgie nodig is, dan is chirurgie vaak minder ingrijpend;

     bvb slechts één kaak opereren ipv twee kaken

- na volledige wisseling keuze maken:

- compenseren/camoufleren met orthodontie alleen

- correctie na groeistop met gecombineerde ortho/chirurgische R/

 

Kruisbeet met dwangbeet:

- 1e wisselfase/begin van intertransitionele fase (na doorbraak 1 en 6):

    (losse beugel 6 à 9 md waarna retentie)

- ofwel uitstellen tot na doorbraak 4 en behandelen met vast apparaat

    (RPE/snelle sutuurexpansie, en meteen aansluitend met VA afwerken)

 

Open beet:

- einde 2de wisselfase

- delicate behandeling! vaak enkel esthetische tandverplaatsingen

- steeds permanente retentie!!

- open beet zal steeds wat recidiveren owv tongpositie

- evt in combinatie met micro-implantaten (intrusie)

- extreme gevallen; op volwassen leeftijd na groeistop: chirurgie

 

IN EEN NOTENDOP:

 

Vroege behandeling - kruisbeet+dwangbeet

   - klasse III

   - klasse II met overjet > 10 mm

Vóór wisseling V - crowding

   - klasse II met matige overjet

Na volledige wisseling - diastemen

- impacties

- agenesieën

- geringe crowding

 

APPARATUUR GEBRUIKT IN ONZE PRAKTIJK

 

- uitneembare apparatuur: expansie / kleine correcties / opbeet

- lipbumper - distalisatie ondermolaren (meestal)

   space maintainer

  - expansie/compressie ondertandboog

  - vestibuleren onderfront

- linguale boog - space maintainer (meestal)

  - distalisatie/vestibuleren onderfront

- palatale baar - expansie/derotatie/lichte distalisatie bovenmolaren

  - space maintainer

- hyrax : snelle sutuurexpansie BK (RPE) (14 d actief, 4 md passief)

     zeer snelle verbreding; groot centraal diasteem, sluit spontaan na expansie

- cervicale headgear: distalisatie bovenmolaren

     (14u/d tijdens distalisatie, enkel nacht na plaatsen VA)

- masker van Delaire: voorwaartse tractie BK (14 u/d)

      meestal voorafgaand snelle sutuurexpansie voor verzwakken sutuur BK

- functionele apparatuur

- bionator (24u/d, na bereiken frontcontact enkel nacht als retentie)

 - activator/ Van Beek activator (14u/d)

- EVA activator (14u/d in combinatie met VA)

 - twinblock  (ook expansie mogelijk)

- Herbst = vastzittend (bij geringe coöperatie of weinig groei)

      soms eerst sutuurexpansie BK

- vaste apparatuur

- micro-implantaten / implantaten als verankering

- retentiefase - steeds permanente retentie onder

  - meestal permanente retentie boven

 soms in combinatie met losse beugel boven (na expansie)

 

VERLOOP EERSTE CONSULTATIE

 

- anamnese

- intra-oraal onderzoek → malocclusie bepalen en idee van behandeling

- extra-oraal onderzoek

 

Indien behandeling aangewezen; uitgebreider onderzoek nodig:

“BB-records”  (Begin Behandeling)

Kan op hetzelfde ogenblik, mag ook later als patiënt niet zeker is

- gebitsafdrukken voor gipsmodellen

- intra- en extra-orale foto’s (9x)

- RX-onderzoek - OPG en teleRX (meestal)

- apicale RX of handpolsfoto (soms)

- aanvraag tegemoetkoming ziekenfonds AVZF voor 15de verjaardag!

- soms diagnostische set-up

 

 

DIAGNOSE EN CLASSIFICATIE

1. algemeen medisch

2. profiel/gelaat

3. skeletaal

4. occlusie: sagittaal/verticaal/transversaal

5. individuele tandstand

6. functioneel (tong/AH…)

 

Klasse I II III (subdivisies)

 

 

BEHANDELINGSPLANNING

 

-indicaties behandeling

- psychosociaal (esthetiek)

 - tandheelkundig - cariësgevoeligheid

    - parodontale conditie

    - sluiten diastemen BF/OF na uitflairen owv

        distaal steunverlies

    - impacties

    - traumagevaar

    - verlies door trauma

    - pre-restauratieve orthodontische behandeling

    - pre/post-chirurgische orthodontische R/

 - functioneel (AH / spraak / gewoonten)

 

-contra-indicaties

 - psychosociaal (labiele persoon / kostprijs)

 - tandheelkundig - MH

    - cariësgevoeligheid

    - parodontaal

    - wortelresorptie

    - restauratieve alternatieven

 - functioneel (tong!)

 

 

BESPREKING BEHANDELINGSPLAN

na enkele weken ( 30 min met ouders + patiënt)

 

START BEHANDELING

- soms eerst separatie / afdruk nodig vooraleer plaatsen apparatuur

- afspraak van plaatsing steeds tijdens schooluren

 

VERDERE VERLOOP BEHANDELING

- controles meestal na schooluren

- vaste apparatuur: maandelijks

 - functionele apparatuur: om de 6 tot 10 weken

- 6 maandelijkse controles voor MO bij eigen tandarts blijven doorgaan!

- tussentijdse OPG (wortelresorptie/vordering extrusie/asrichting wortels)

- “slopen” : 1 uur : verwijderen brackets, reinigen, foto’s maken en plaatsen

     retentiedraden

 

RETENTIEFASE

- controle na 1, 3,…, 6,…, 12 maanden

- vragen dat tandarts tussentijds ook nakijkt; bij problemen steeds bij

     orthodontist terecht!

- wijsheidstanden verder opvolgen en eventueel preventief laten extraheren

 

 

 

Adres

Orthopar

Herbert Hooverplein 20 bus 0001

3000 Leuven

Openingsuren

Maandag tot vrijdag 9u tot 18u

Zaterdag & zondag gesloten

Contact

Phone: + 32 (0)16 202052

 

Email: info@orthopar.be

©Copyright 2015 - Orthopar BVBA. All Rights Reserved.