Parodontologie

Parodontoloog Charbel BOU SERHAL is verhuisd naar:

Maria-Theresiastraat 85

3000 Leuven

TEL: 0471 60 61 05

Parodontitis

Behandeling

Plastische chirurgie

Slechte adem

Nazorg & controle

Dit is een ontsteking van het parodontium (weefsel dat het steunapparaat vormt van de wortels van tanden en kiezen). De ontsteking en het afbraakproces kunnen meer of minder heftig verlopen.

Als het proces heel langzaam en geleidelijk verloopt wordt het een langzaam progressieve parodontitis of chronische parodontitis genoemd. Deze vorm uit zich meestal na het 35ste levensjaar. In ongeveer 10 – 20% van de gevallen verloopt het proces snel. Dan is er meestal sprake van een specifieke bacterieflora die in de tandplaque overheerst en erg agressief is. In dat geval spreken we van een snel progressieve of agressieve parodontitis. De agressieve vorm van parodontitis kan lokaal, maar ook door het gehele gebit voorkomen en kan al op jonge leeftijd beginnen.

De gezonde pocket (overgang van tandvlees naar tand) is ondiep, en niet verontreinigd. Er is geen ontsteking aanwezig.

Door onvoldoende reiniging accumuleren zich plaque en tandsteen in de pocket op. Bacteriën in de plaque veroorzaken een ontsteking van tandvlees en – in een later stadium – van het kaakbot (parodontitis).

In de loop der jaren zorgt deze ontsteking voor afbraak van steunweefsel. De pockets worden dieper, het kaakbot trekt steeds verder terug en de tand of kies gaat losstaan.

Eerste onderzoek

Bij het eerste onderzoek van een nieuwe patiënt wordt de toestand van het gebit en het parodontium uitgebreid gedocumenteerd. Wij baseren ons advies op eigen gemaakte waarnemingen en geïnterpreteerde gegevens.

De patiënt wordt geïnformeerd over de bevindingen, het behandelplan en de bijbehorende kosten. Naar aanleiding van deze informatie, die aan iedere patiënt en zijn tandarts wordt toegestuurd, kan hij of zij beslissen of behandeling gewenst is.

 

Initiële parodontale behandeling

De meeste patiënten brengen vervolgens twee of drie bezoeken aan de praktijk voor begeleiding naar een optimaal niveau van mondhygiëne en scaling en rootplaning, het grondig reinigen van het worteloppervlak in alle aanwezige pockets.

 

Evaluatie initiële behandeling

Een evaluatie-onderzoek door de parodontoloog vindt plaats na ongeveer drie maanden. Aan de hand van de bevindingen wordt het eerste plan waar nodig aangepast. Een tweede reevaluatie vindt plaats drie maanden later.

Voortgezette behandeling (chirurgie)

Indien de initiële behandeling niet heeft geleid tot voldoende verbetering, vooral als diepe ontstoken restpockets blijven bestaan, wordt een chirurgische ingreep uitgevoerd met als doel het ontstekingsproces te elimineren en het afbraakproces te stoppen en aldus een stabiele situatie te creëren met ondiepe pockets.

 

Regeneratietechnieken

Er zijn diverse soorten regeneratietechnieken. Dit is bedoeld voor het herstel van het verloren gegaan kaakbot en steunweefsel. Hiervoor wordt kunstbot gebruikt.

Parodontale chirurgie is niet beperkt tot de chirurgische behandeling van het geïnfecteerde parodontium.

Esthetische chirurgie omvat alle chirurgische ingrepen die gericht zijn op het corrigeren van anatomische afwijkingen, ontwikkelingsstoornissen en traumatische of pathologische afwijkingen van het tandvlees.

Voorbeelden van parodontale plastische chirurgie zijn: tandvleesaugmentatie, recessiebedekking, behandeling van peri-implantaire zachte weefsels, kroonverlenging, frenectomie, gingivectomie.

 

Er worden verschillende technieken toegepast, afhankelijk van de klinische situatie.

 

Hieronder zijn er een aantal voorbeelden te bekijken.

Halitose betekent slechte adem. Bij halitose vindt iemand de geur van zijn of haar adem onaangenaam of zelfs afstotend. Maar vooral mensen in de omgeving kunnen de halitose opmerken. Als men mensen vraagt naar de oorzaak van halitose dan zullen de meesten antwoorden dat een maagprobleem de oorzaak is. Niets is echter minder waar: bij de meeste patiënten met halitose ligt de hoofdoorzaak in de mond. Mensen in de omgeving van een persoon met halitose hebben vaak grote problemen met de vieze geur waardoor vermijdingsgedrag ontstaat.

Halitose is voor de patiënt een ernstige aandoening die in meer dan één opzicht het leven negatief kan beïnvloeden. Al met al een goede reden om deze aandoening te laten onderzoeken. Meestal is er een goede behandeling mogelijk.

 

Waardoor ontstaat halitose?

Een veel voorkomende vorm van halitose wordt veroorzaakt door het roken van tabak, het eten van sterk gekruid voedsel of het drinken van alcoholhoudende dranken. Deze ademgeuren zijn bekend en worden min of meer geaccepteerd.

Daarnaast heeft vrijwel iedereen 's ochtends last van halitose. Dat komt door de lage speekselproductie tijdens de slaap en door de afbraak van zwavelhoudende eiwitten in de mond. Deze vorm van halitose is gemakkelijk te verhelpen door 's avonds de tong te reinigen met een tongschraper.

Geheel andere vorm van halitose is de zogenaamde pathologische halitose. Via de uitgeademde lucht kunnen stof-wisselingsproducten worden uitgescheiden. Bij bepaalde stoornissen in de stofwisseling van de nieren of de lever worden diverse vluchtige en geurende stofwisselingsproducten uitgescheiden. Ook infecties en kwaadaardige aandoeningen van de luchtwegen dragen bij aan de geur van de adem.

Echter, de meest voorkomende vorm van halitose wordt veroorzaakt door bacteriën in de mond, de zogenaamde orale halitose.

 

Orale halitose

In de mond komen bacteriën voor die leven met zuurstof (aërobe bacteriën) en bacteriën die leven zonder zuurstof (anaërobe bacteriën). Een belangrijk deel van de bacteriën in de mond is anaëroob. Deze anaërobe bacteriën produceren viesruikende gassen. Bij de meeste mensen is het aantal anaërobe en aërobe bacteriën in evenwicht. Onder bepaalde omstandigheden zijn de aantallen aërobe bacteriën echter sterk verhoogd. Daardoor neemt de hoeveelheid viesruikende gassen zo sterk toe dat ze worden waargenomen door mensen in de omgeving: halitose! Belangrijke gassen bij halitose zijn zwavelwaterstof (rotte eierengeur) en methylmercaptaan.

Vaak worden grote hoeveelheden anaërobe bacteriën gevonden in de bacteriële tandplak op de tanden en kiezen van patiënten met chronische tandvleesontsteking (gingivitis of parodontitis) of in de bacteriële plak op het achterste gedeelte van de tong (tongcoating). In die gevallen worden vaak de viesruikende gassen, zwavelwaterstof en methylmercaptaan, in grote hoeveelheden geproduceerd.

 

Behandeling van halitose

Als uit het onderzoek blijkt dat er (ook) sprake is van aandoeningen van keel, neus of oren, allergieën, infecties van de bovenste luchtwegen etc. zal de patiënt worden verwezen naar de huisarts voor verder onderzoek.

Als er orale halitose is vastgesteld, kan de oorzaak daarvan liggen in de bacteriële tandplak die wordt gevonden bij tandvleesontsteking of in de bacteriële plak op de tongrug (tongcoating).

Als er tandvleesontsteking aanwezig is, dient dit eerst uitgebreider te worden onderzocht voordat behandeling plaatsvindt. De behandeling bestaat vrijwel altijd uit het aanleren van het goed verwijderen van alle bacteriële tandplak van de tanden en kiezen door de patiënt (mondhygiëne). Zonodig wordt ook een parodontale behandeling uitgevoerd.

 

Patiënten die de actieve fase van de behandeling achter de rug hebben moeten op controle blijven komen naar de parodontoloog. Bij een nazorgbehandeling wordt het parodontium gecontroleerd, wordt de mondhygiëne bijgesteld waar nodig en worden eventuele restpockets gereinigd. Een dergelijke behandeling is gemakkelijker en effectiever als de pockets ondiep zijn.

 

Zonder een zorgvuldig en frequent uitgevoerde nazorgbehandeling kan een stabiel resultaat op lange termijn niet gegarandeerd worden!

Adres

Orthopar

Herbert Hooverplein 20 bus 0001

3000 Leuven

Openingsuren

Maandag tot vrijdag 9u tot 18u

Zaterdag & zondag gesloten

Contact

Phone: + 32 (0)16 202052

 

Email: info@orthopar.be

©Copyright 2015 - Orthopar BVBA. All Rights Reserved.