Implantaten

Parodontoloog Charbel BOU SERHAL is verhuisd naar:

Maria-Theresiastraat 85

3000 Leuven

TEL: 0471 60 61 05

Wat is een implantaat?

Behandeling

Nazorg & resultaat

Een tandheelkundig implantaat is een kunstwortel. Deze wordt in het kaakbot vast-geschroefd en steekt boven het tandvlees uit. Op een implantaat wordt een kroon of brug bevestigd of een prothese klikt erop vast. Een implantaat is gemaakt van metaal (titanium) en heeft een speciale oppervlaktelaag die een hechte verbinding mogelijk maakt met het kaakbot. Een implantaat blijft daarom altijd in de mond en is niet uitneembaar. Ook de kroon of brug die op het implantaat bevestigd wordt zit vast in de mond en is niet uitneembaar.

In geval van een klikprothese zijn de implantaten geplaatst onder de prothese. Met behulp van het kliksysteem ondervindt de prothese een zeer sterke steun aan de implantaten en is bovendien uitneembaar zodat goed gereinigd kan worden rond de implantaten. Met een klikprothese zit de prothese zo stevig vast zodat men alles weer kan eten.

 

 

1. Hier een situatieschets van een tandboog met één ontbrekende tand.

 

 

 

 

 

 

 

2. Op de plaats waar het hiaat in de tandboog aanwezig is wordt het implantaat in het kaakbot geplaatst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. De volgende stap is het plaatsen van een opbouw op het implantaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. De tandarts maakt daarna een kroon die op de opbouw wordt verschroefd of gecementeerd. De kroon is daarna niet meer afneembaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Door de nieuwe implantaat gedragen kroon lijkt het alsof de natuurlijke situatie is hersteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien er meerdere elementen ontbreken kunnen ook meerdere implantaten geplaatst worden. Deze implantaten ondersteunen dan losse kronen of bruggen. Het is dus niet

altijd noodzakelijk om elke missende tand te vervangen met implantaten wat de kosten

kan drukken.

Wanneer een implantaat?

Indien implantaten daadwerkelijk geplaatst kunnen worden herstellen ze het hiaat in de tandboog zonder dat er schade wordt toegebracht aan de naastliggende tanden en of kiezen, zoals het geval is bij conventioneel brugwerk. Zo vervangen ze de verloren gegane tanden en kiezen op een zeer natuurlijke manier. Implantaten zorgen voor meer comfort dan een ‘plaatje’ en geven in de regel meer vertrouwen doordat praten en eten weer wordt zoals het was.

Het plaatsen van implantaten kan over het algemeen heel goed plaatsvinden in de normale praktijkomgeving en vereist geen ziekenhuisopname. De implantatiefase vindt plaats in de behandelkamers van onze praktijk.

Eerste onderzoek

Tijdens het eerste consult wordt bekeken of het technisch mogelijk en of wenselijk is om een implantaat te plaatsen. Er wordt in de mond onderzoek gedaan en tegelijk wordt de conditie van uw tandvlees beoordeeld. Gezond tandvlees is een belangrijke voorwaarde voor het plaatsen van implantaten. Aanvullend op het onderzoek worden één of meer röntgenfoto’s gemaakt. Of een implantaat werkelijk geplaatst kan worden is afhankelijk van de hoeveelheid kaakbot. Er dient voldoende bot in hoogte en breedte én van voldoende kwaliteit aanwezig te zijn. Indien er sprake is van onvoldoende bot kan door middel van diverse botregeneratietechnieken nieuw bot worden aangemaakt. Vervolgens wordt er informatie gegeven over de bevindingen en wordt de planning voor een eventuele behandeling gemaakt en besproken. Tevens geeft de parodontoloog een globale begroting van de kosten van behandeling.

Implantatiefase

Onder lokale verdoving wordt het implantaat in het kaakbot geplaatst. Na deze chirurgische behandeling dient het implantaat twee tot zes maanden ‘in te helen’. In die tijd mag het implantaat niet tot zeer weinig belast worden. Meestal wordt in deze periode in ‘esthetisch gevoelige’ regio’s (het boven- en onderfront) een tijdelijke en gedeeltelijke prothese gedragen.

Indien te weinig bot aanwezig is om een implantaat te ondersteunen, dient door middel van één van de botregeneratie technieken nieuw bot te worden gecreëerd. Dit gebeurt vóór, of tegelijk met het plaatsen van het implantaat en wordt dan tijdens de heling onder het tandvlees gelaten. Na een aantal maanden ‘inheling’ wordt in een kortdurende behandeling het implantaat vrij gelegd. In de esthetische zone wordt vaak een tijdelijke kroon of brug geplaatst zodat het tandvlees mooi kan genezen voor een optimale esthetische oplossing.

Vervaardiging suprastructuur

Wanneer het implantaat goed in het kaakbot is vastgegroeid, kan de kroon, brug of prothese op het implantaat vervaardigd worden. Deze fase wordt door uw tandarts uitgevoerd of, indien uw tandarts dit niet wenst te doen, door een collega tandarts. Met de betreffende tandarts vindt uitgebreid overleg plaats.

Een goede mondhygiëne en regelmatige professionele nazorg zijn zeer belangrijk voor een succesvol implantaat. Gezond houden van het tandvlees rondom het implantaat is van heel groot belang. Gezond tandvlees behouden betekent dat er niet tot nauwelijks kans is op het ontwikkelen van een peri-implantitis (ontsteking van het tandvlees met botverlies rond een implantaat). Deze noodzakelijke nazorg kan uitgevoerd worden bij ons of bij de tandarts.

Het succes van implantaten is over het algemeen erg groot. Het is afhankelijk van een goede algemene gezondheid van de patiënt en ook de mondholte dient vrij te zijn van ontstekingsprocessen, vooral van ontstekingen van het tandvlees. Daarom zal bij een eerste consultatie hieraan ruimschoots aandacht aan besteed worden. Het succes van een implantaat is tevens afhankelijk van het rookgedrag. Het blijkt uit onderzoeken dat roken het resultaat sterk negatief beïnvloedt.

Incidenteel gaat een implantaat verloren door achterwege blijven van het ontstaan van een hechte verbinding met het kaakbot. Het implantaat dient dan vervangen te worden door een ander implantaat. Omdat iedere persoon uniek is, kan het succesvol plaatsen van een implantaat niet volledig gegarandeerd worden.

Een implantaat betekent een relatief groot offer in behandeltijd en kosten, maar indien men rekening houdt met het comfort, gemak en duurzaamheid is het een zeer goed behandel alternatief.

Implantaten worden sinds 2003 in onze praktijk geplaatst. Het succespercentage van het ingroeien van implantaten is ongeveer 99%. In vergelijk met internationaal gepubliceerde artikelen is dit erg hoog.

Adres

Orthopar

Herbert Hooverplein 20 bus 0001

3000 Leuven

Openingsuren

Maandag tot vrijdag 9u tot 18u

Zaterdag & zondag gesloten

Contact

Phone: + 32 (0)16 202052

 

Email: info@orthopar.be

©Copyright 2015 - Orthopar BVBA. All Rights Reserved.